Homeostasis

Homeostasis: Yaşam için en uygun koşulları uyum sağlamak üzere hücre içi ve dışı sıvıların organizma tarafından sabit ve dengede tutulması.