Hidrofilik

Hidrofilik: Bir molekülün hidrojen bağları kurarak suya bağlanabilme özelliği. Yunanca hidros (su) ve filia (arkadaşlık) sözcüklerinden türetilmiştir.