Hematopoez (hematopoiezis)

Hematopoez (hematopoiezis): Kan hücrelerinin yapımına verilen ad.