Hemagutinasyon

Hemagutinasyon: Viral hemaglitinasyon anlamındadır. Virus tarafından alyuvarların çöktürülmesi