Hayvan Muayene Kayıt Defteri

Hayvan muayene kayıt defteri

Hayvan Muayene Kayıt Defteri veteriner kliniklerinde tutalan ve tutulması zorunlu olan defterlerdendir.

Veteriner hekim teşhis, muayene, kontrol ve tedavi ettiği hayvanın türü, ırkı, cinsiyeti, yaşı, varsa kulak numarası ve kimlik numarasını, durumunu, sahibinin isim ve adresini, hayvana uygulanan işlemleri, verilen reçeteyi ve tarihini bu deftere kaydeder.

Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliği madde 17’de “gelen hastaların kayıt edildiği, Ek-4’teki hayvan muayene kayıt defteri tutulur.” maddesi ile zorunlu tutulmuştur.

Hayvan muayene kayıt defteri
Hayvan muayene kayıt defteri