Hayvan Hastanesi Açma Şartları

Hayvan Hastaneleri

Hayvan Hastanesi Açılış Raporu

EK-3

AÇILMA RAPORU

1) Hastanenin

            a) Sahibi:

            b) Adı:

            c) Adresi:

ç) Ada, Pafta ve Parsel Numarası:

2) Hastanenin Yönetmelikteki şartlara uygun olup olmadığı.

Uygun    Uygun değil  

3) Mahallinde yapılan inceleme sonucundaki tespit ve gözlemler:

Veteriner Hekim    Veteriner Hekim    Şube Müdürü

Tarih
İl Müdürü

Sayfalar: 1 2 3 4 5 6