Hayvan Hastanesi Açma Şartları

Hayvan Hastaneleri

Hayvan Hastanesi Kurma Raporu

EK-2

HASTANE KURMA RAPORU

1) Kurulacak Hastanenin Sahibinin

            a) Adı:

            b) Adresi:

            c) Ada, Pafta ve Parsel Numarası:

2) Hastane yeri ve binası hakkında bilgiler:

Uygun    Uygun değil  

Yeterli    Yetersiz  

4) Hastaneye kuruluş izni verilebilmesi için düşünülen muhtemel süre.

5) Düşünceler:

Veteriner Hekim   Veteriner Hekim   Şube Müdürü

Tarih
İl Müdürü

Sayfalar: 1 2 3 4 5 6