Hayvan Hastanesi Açma Şartları

Hayvan Hastaneleri

Hayvan Hastanesi Kurma Beyannamesi

EK-1

BEYANNAME

1) Kurulacak Hastanenin

            a) Sahibi:

            b) Adı:

            c) Adresi :

            ç) Telefon Numarası:

            d) Faks Numarası :

            f) Ada, Pafta ve Parsel Numarası:

2) Hastaneden çıkacak tıbbi atıkların ne şekilde imha edileceği ve çevre kirlenmesini önleyici tedbirler konusunda detaylı bilgileri kapsayan rapor.

3) Hastanede çalıştırılacak toplam personel sayısı ve görevleri.

4) Hastanenin faaliyete başlama tarihi.

Hayvan Hastanesi Sahibinin

                                                                                                 Adı ve Soyadı

İmza

Tarih

Sayfalar: 1 2 3 4 5 6