Hayvan Hastanesi Açma Şartları

Hayvan Hastaneleri

Hayvan hastanesi açma şartları;
Hayvan hastanesi açabilmek için en az beş veteriner hekimin biraraya gelmiş olması gerekir. Bunlardan birisi sorumlu yönetici, birisi uzman veteriner hekim olmalıdır. Uzman veteriner hekimin ana bilim dallarından birinde uzmanlık ya da doktora yapmış olması şarttır.

Hastane olarak kullanılacak binanın başka işyeri veya meskenle doğrudan ilişkisi olmamalıdır. Odalarının ve bağımsız bölümlerinin zemin ve duvarları kolay temizlenebilir, dezenfekte edilebilir açık renkli malzemeden yapılmış olması şarttır.

Hayvan hastanelerinde yardımcı sağlık hizmetleri personeli çalıştırabilmektedir. Yardımcı sağlık hizmetleri personeli olarak görev yapacak olan çalışanlar kendi yetkileri ile sınırlı işleri veteriner hekim sorumluluğunda yürütür. Hayvan sağlığı hizmeti dışında yardımcı personel çalıştırılacaksa, hastane sahibi tarafından, çalışanın hangi işlerde görev alacağını belirten bir yazı, ekine, personelin nüfus cüzdanı fotokopisini ekleyerek valiliğe müracaat edilmelidir. Hayvan hastanelerinde, başka bir kuruluşta çalışan personel çalıştırılamaz.

Hayvan Hastanesinde Olması Gereken Bölümler

 • Sorumlu Yönetici Odası
 • Veteriner Hekim Odası
 • Personel ve Bakıcı Odası
 • Duş ve Tuvalet
 • Hasta Kabul ve Bekleme Odası
 • Acil Müdahale Odası
 • Muayene Odası (2 adet)
 • Operasyon Hazırlık Odası
 • Operasyon Salonu
 • Temizlik ve Sterilizasyon Odası
 • Yoğun Bakım Odası
 • Görüntüleme Odası
 • Laboratuvar Odası
 • Postoperatif Bakım Odası
 • Tecrit Odası
 • Alet ve Malzeme Odası

Hayvan Hastanesi Açmak için Gerekli Belgeler

 1. Sözleşme, (Sorumlu yönetici ve veteriner hekimler ile yapılmış veteriner hekimler odası onaylı, noter tasdikli sözleşme)
 2. Oda Kayıt Belgesi, (Sorumlu yönetici ve veteriner hekimlerin bölge veteriner hekimler odasından almış oldukları yeni tarihli oda kayıt belgesi)
 3. Önlem Belgesi, (Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye müdürlüğünden alınan belge)
 4. Tıbbi Atık Belgesi, (İlgili kurumdan tıbbi atıkların kontrolünün sağlandığına dair belge)
 5. Hizmet içi Eğitim Belgesi,
 6. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Lisans Belgesi,
 7. Görevlendirme Onayı, (Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite hastanelerinde çalışacak veteriner hekimler için kurum içi görevlendirme onayı)

Bu belgeler ile klinik açılacak şehrin valiliğine başvurulur. Belgelerin, İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şubesi’nce incelenmesi ve veteriner hekimin adres olarak gösterdiği yerin tetkiki sonrası mevzuata uygun bulunan kliniklere valilik oluru ile il müdürlüğünce ruhsat düzenlendir.

Hayvan Hastanesi Açmak için Gerekenler

Hayvan hastanesi açmak için gerekenler;

 • Travay, (Büyükbaş hayvanların muayenesi için)
 • Muayene Masaları, (Küçükbaş hayvanların muayenesi için en az 95x110x60 santimetre ebadında paslanmaz krom nikel muayene masası)
 • Dolaplar, (Acil müdahale ve muayene odasında kullanılacak ilaç ve aletler için)
 • Aşı veya Buzdolabı, (Aşı, serum ve biyolojik maddelerin saklanması için)
 • Operasyon Lambası, (Operasyon odasında, kolay hareket edebilen standartlara uygun)
 • Operasyon Masası, (Hidrolik ayarlı, 75 derece eğilebilir, en az 95x110x60  ebatlarında)
 • Kafesler, (Yoğun bakım odasında yeterli sayı ve genişlikte dezenfeksiyonun kolayca yapılabilmesine uygun)
 • Padok, (Büyükbaş hayvanların yoğun bakımı için en az4x3 metrekare)
 • Çöp Kutuları,
 • Sineklik&perdeleme, (Hastanenin dışarıya açılan pencere kanatlarının her türlü haşerenin girmesini engelleyecek şekilde tel)
 • Musluk (Operasyon salonunda bulunan lavabolarda, el değmeden çalışacak şekilde)
 •  Basınçlı su tertibatı ve hortum düzeneği,
 • Jenaratör,
 • Yangın ve iş güvenliği ile ilgili alet ve malzeme,
 • Ventilasyon Sistemi, (Tüm hastanenin havasını temizleyecek şekilde)
 • Rampa, (Büyükbaş hayvan kabul edecek hastanelerin, hayvan indirip bindirilmesi için)
 • Tabela, (Her bağımsız bölümün ve odaların kapısında 5x20cm ebadında kullanım amacını belirtmeli)
 • Tıbbı Atık Torbası (iki yüzünde “DİKKAT TIBBİ ATIK” ibaresi bulunan hastane içinde muhafaza edilen kırmızı renkli torbalar.)
Sayfalar: 1 2 3 4 5 6