Gonad

Gonad: Üreme hücrelerini meydana getiren üreme organları. Yumurtalık ya da testis. Üreme hücrelerinin üretildiği organlar.