Glikolitik (yol)

Glikolitik (yol): Glikozdan başlayarak pirüvik aside kadar devam eden reaksiyon serisi.