Geçişme (ozmoz)

Geçişme (ozmoz): Bir sıvıyı tümüyle geçirmeyen bir zardan, ancak o sıvı içindeki kimi tür özdeciklerin geçmesi olayı.