veteriner hekimler birliği

Türk Veteriner Hekimler Birliği

Veteriner Hekimler Birliği

Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB); Türkiye’de hayvancılığın gelişmesi için çalışmalar yapmak, salgın hayvan hastalıklarıyla mücadele etmek ve bu konuda Tarım Bakanlığına yardımcı olmak üzere 1954 yılında özel kanunla kurulmuştur. Tüzel kişiliğe sahip, kamu kuruluşu niteliğinde meslek kurumudur.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği, 6343 Sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkür Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun’a göre teşekkür etmiş, Türkiye sınırları içerisinde meslek ve sanatlarını icra eden bütün Veteriner hekimlerin katıldığı, Veteriner hekimler arasında mesleki deontoloji ve dayanışmayı korumak, Veteriner Hekimliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp gelişmesini sağlamak ve meslek mensuplarının hak ve yararlarını koruma amacı ile kurulmuş, tüzel kisiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde mesleki bir kuruluştur.

Daha fazlasını oku »Veteriner Hekimler Birliği