teşhis

Mikobakteri Enfeksiyonları

Mikobakteri Enfeksiyonları

Mikobakteri enfeksiyonları ve bu gruba dahil mikroorganizmaların genel karakterleri, hangi hayvan türünde hangi hastalıkları oluşturduklarını, bu hastalıklarla ilgili tanım, etiyoloji (etken), epizootiyoloji (hastalığın oluştuğu türler ve bulaşma şekilleri), patogenezis (etkenin vücutta izlediği yol), belirtiler (semptomlar), teşhis, sağıltım ve koruma tedbirleri açıklanmaktadır.

Pastörella ve Hemofilus Enfeksiyonları

Pastörella ve Hemofilus Enfeksiyonları

Pastörella ve hemofilus enfeksiyonları gerek insanlarda ve gerekse hayvanlarda genellikle solunum sistemi, daha az olarak da deri ve genital sistem enfeksiyonları ile karakterize hastalık tablosu oluşturur.