teşhis

Şap ve Mavi Dil

Şap ve Mavi Dil Enfeksiyonları

Şap ve mavi dil enfeksiyonları ruminantları etkileyen hastalıklardandır. Bu hastalıkların etkenlerini, hayvanlarda oluşturdukları hastalık tablosunu, teşhis ve korunma yolları ve ekonomik yönden önemi ile ilgili bilgiler.

Mikoplazma Enfeksiyonları (Mycoplasma)

Mikoplazma Enfeksiyonları (Mycoplasma)

Mikoplazma enfeksiyonları (mycoplasma) evcil hayvan türlerinde oluşturdukları enfeksiyon tipleri ile bu enfeksiyonların teşhisini ve korunma yolları hakkında bilgiler.

Buzağı Difterisi ve Piyeten

Buzağı Difterisi ve Piyeten

Buzağı difterisi ve piyeten hastalıklarına ilişkin etken, epizootiyoloji, patogenezis, semptom, teşhis, sağıltım ve koruma ile ilgili bilgiler.

Toksemik Septisemik Anaerob Enfeksiyonlar

Toksemik Septisemik Anaerob Enfeksiyonlar

Toksemik septisemik anaerob enfeksiyonlar bu enfeksiyonlara ait etiyoloji, epizootiyoloji, patogenezis, semptomlar, patolojik tablo, teşhis, sağaltım ve koruma tedbirleri hakkında bilgiler.

Antraks (Anthrax) (Şarbon)

Antraks (Anthrax) (Şarbon)

Antraks (Anthrax) (Şarbon) hastalığını oluşturan etken ve özellikleri, hastalığın ortaya çıkış ve yayılışında etkili olan faktörler ve bulaşma şekilleri, oluşum tarzı, klinik ve otopsi bulguları, teşhis metodları, sağaltım ve hastalıkla mücadele için yapılması gerekenler açıklanmaktadır.