septisemik

Toksemik Septisemik Anaerob Enfeksiyonlar

Toksemik Septisemik Anaerob Enfeksiyonlar

Toksemik septisemik anaerob enfeksiyonlar bu enfeksiyonlara ait etiyoloji, epizootiyoloji, patogenezis, semptomlar, patolojik tablo, teşhis, sağaltım ve koruma tedbirleri hakkında bilgiler.