şap

Şap ve Mavi Dil

Şap ve Mavi Dil Enfeksiyonları

Şap ve mavi dil enfeksiyonları ruminantları etkileyen hastalıklardandır. Bu hastalıkların etkenlerini, hayvanlarda oluşturdukları hastalık tablosunu, teşhis ve korunma yolları ve ekonomik yönden önemi ile ilgili bilgiler.