metrik sistem karşılıkları

Birim Karşılıkları

Birimler ve Karşılıkları

Meslekte sıkça karşılaşılan semboller ve birimler sisteminin türetilmiş birimleri, simgeleri ve karşılıkları.