hayvanların dakikada solunum sayıları

Hayvanlarda Solunum

Hayvanlarda Solunum

Solunum sayısı birçok faktöre göre deşikenlik gösterir. Hayvanlarda solunum artıyorsa nabız hızında da artış görülmektedir.