hayvan

Köpek Gençlik Hastalığı (Distemper)

Köpek Gençlik Hastalığı (Distemper)

Köpek Gençlik Hastalığı (Distemper) etkenleri ve özellikleri, hastalığın çıkış ve yayılışında etkili olan faktörler ve bulaşma şekilleri, oluşum tarzlarını, klinik ve otopsi bulguları, teşhis metotları, sağaltım ve hastalıkla mücadele için yapılması gerekenler hakkında bilgiler.

Köpek Gençlik Hastalığı (Distemper) özellikle genç köpeklerde (3-6 aylık) görülen dünyada yaygın bir dağılım gösteren mortalitesi (ölüm oranı) yüksek bulaşıcı bir viral hastalıktır.

Daha fazlasını oku »Köpek Gençlik Hastalığı (Distemper)
Kuduz (Rabies)

Kuduz (Rabies)

Kuduz (rabies) hastalığını oluşturan etken ve özellikleri, hastalığın çıkış ve yayılışında etkili olan faktörler ve bulaşma şekilleri, oluşum tarzı, klinik ve otopsi bulguları, teşhis metotları, sağaltımını ve hastalıkla mücadele için yapılması gerekenler hakkında bilgiler.

Kuduz (rabies) bütün sıcakkanlı hayvanlarda ve insanlarda görülen akut seyirli, öldürücü viral bir hastalıktır. Tüm dünyada yaygın olmasına rağmen, bazı ülkelerde (lngiltere, lrlanda, Japonya, Avustralya) başarılı eradikasyon programlarına bağlı olarak hastalık görülmemektedir. Hastalık davranış değişiklikleri, hidrofobi, şuur kaybı ve felçler ile karakterizedir.

Daha fazlasını oku »Kuduz (Rabies)
Marek, Gumboro, Egg Drop Syndrome (EDS-76)

Marek, Gumboro, Egg Drop Syndrome (EDS-76)

Marek, Gumboro ve EDS-76 enfeksiyonlarının etkenleri, hastalıkların oluşumunda rol oynayan faktörler, önemli klinik ve otopsi bulguları, teşhis ve korunma konusunda bilgiler.

Marek, Gumboro ve EDS-76 enfeksiyonları, tavukların oldukça önemli ekonomik kayıplara neden olan viral orjinli enfeksiyonlarıdır. Ülkemiz tavuk yetiştiriciliğinde sıklıkla karşılaşılan bu enfeksiyonlardan korunma amacı ile aşılar yaygın olarak kullanılmaktadır. EDS-76 enfeksiyonu, günümüzde başarılı aşı uygulamaları ile büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır.Daha fazlasını oku »Marek, Gumboro, Egg Drop Syndrome (EDS-76)

Çiçek (Pox) Enfeksiyonları ve Ektima

Çiçek (Pox) Enfeksiyonları ve Ektima

Çiçek (Pox) Enfeksiyonları temel bilgiler, koyun ve keçi çiçeği, orf (kontagiyöz ektima) ve kanatlı çiçeği hakkında bilgiler.

Poxviridae familyası iki alt familyaya ayrılır. Chordopoxvirinae (Vertebralı hayvanların pox virüslerini içerir). Entemopoxvirinae (sineklerin poxviruslarını kapsar). Poxvirüsler, tüm virüsler içinde en büyük ve en komplex olanlardır. Evcil hayvanlar yönünden önemli olan çiçek virüsleri, bunların hastalık oluşturduğu hayvan türleri ve dünyadaki yaygınlıkları aşağıdakii tabloda gösterilmektedir.

Daha fazlasını oku »Çiçek (Pox) Enfeksiyonları ve Ektima
Sığır Vebası (Rinderpest)

Sığır Vebası (Rinderpest)

Sığır Vebası (Rinderpest) etkenleri ve özellikleri, hastalığın çıkış ve yayılışında etkili olan faktörler ve bulaşma şekilleri, oluşum tarzlarını, klinik ve otopsi bulguları, teşhis metotları, sağaltım ve hastalıkla mücadele için yapılması gerekenler hakkında bilgiler.

Sığır vebası yüksek mortalite nedeniyle büyük ekonomik kayıplara yol açabilen enfeksiyöz bir hastalıktır. Asya ve Afrika ülkelerinde görülmektedir. Ülkemizde de çeşitli dönemlerde salgınlar ortaya çıkmış ve eradike edilmiştir. Ancak hastalık ülkemiz hayvancılığı için devamlı bir tehdit unsuru olma özelliğini korumaktadır.

Daha fazlasını oku »Sığır Vebası (Rinderpest)