antraks

Antraks (Anthrax) (Şarbon)

Antraks (Anthrax) (Şarbon)

Antraks (Anthrax) (Şarbon) hastalığını oluşturan etken ve özellikleri, hastalığın ortaya çıkış ve yayılışında etkili olan faktörler ve bulaşma şekilleri, oluşum tarzı, klinik ve otopsi bulguları, teşhis metodları, sağaltım ve hastalıkla mücadele için yapılması gerekenler açıklanmaktadır.

Antraks (Anthrax) (Şarbon), (şarbon) hemen hemen tüm sıcakkanlı hayvanlar ve insanlarda rastlanan septisemik özellikte enfeksiyöz bir hastalıktır. Antraks bilinen hayvan hastalıklarının en eskisi ve en çok zarar verenlerinden birisidir. Hastalık tüm dünyada yaygın bir dağılım göstermekte olup zoonoz bir özellik taşımaktadır.Daha fazlasını oku »Antraks (Anthrax) (Şarbon)