Emphysema (Amfizem)

Emphysema (Amfizem): Alveollerin esnekliklerini kaybettikleri, aşırı derecede gerilip uzadıkları ve yırtıldıklan zaman meydana gelen durum.