Embriyo

Embriyo: Yumurta ve sperm hücrelerinin birleşmesiyle oluşan zigotun bölünmeler geçirmeye başlamasıyla eriştiği gelişim basamağı. Döllenmiş yumurta hücresinin, ardı ardına mitoz bölünme geçirmesiyle oluşan.