Ekzokrin

Ekzokrin: Dış salgı yapan; salgısını kanal aracılığıyla belli bir organ boşluğuna veya vücut dışına boşaltan.