Diploit

Diploit: Bir türe özgü iki tam haploit kromozom setine sahip olma durumu.