Dimer

Dimer: İki molekülün birbirine bağlanarak daha büyük bir makromolekül oluşturması.