Desmin filamanı

Desmin filamanı: Kas tellerinde miyofibrillerin birbirine sıkıca bağlanarak, aynı türdeki bandların aynı hizada kalabilmelerini sağlayan intermedyer filamandır.