Corpus glandulac

Corpus glandulac: Bez epitel hücreleri tek tek bulunmaz, bir boşluğun etrafında sıralanarak peş peşe dizilirler. En dıştan da bazal membran ile kuşatılırlar. Corpus glandulae adı verilen üniteler meydana getirirler.