Cohnheim alanlan

Cohnheim alanlan: Kırmızı kas tellerinde miyofibriller bir araya gelerek birbirinden bağımsız çokgenler şeklinde gruplar yaparlar. Enine kesitte çokgenler şeklinde görülen bu gruplara Cohnheim alanları adı verilir.