Beta Propiolakton

Beta Propiolakton: Yapısında heterosiklik bir halka bulunan buhar durumunda antibakteriyel etkinlik gösteren keskin kokulu ve renksiz bir sıvı madde.