Belirteç (marker)

Belirteç (marker): Genom üzerindeki yeri ve işlevi bilinen, ancak başka bir bölgenin belirlenmesi ya da tür, ırk veya birey ayrımlarının yapılmasında kullanılan genom DNA bölgeleridir. Belirteçler özellikle gen haritalarında, birey ayırımında ya da popülasyon çalışmalarında kullanılmaktadır.