Baz

Baz: Nükleik asitlerin (DNA ya da RNA) yapısında yer alan azotlu bileşiklerdir. Bunlardan adenin ve guanin çift halkalı olan pürinler sınıfında sitozin, timin ve urasil ise tek halkalı olan pirimidinler sınıfında yer almaktadır.