Asthma (Astım)

Asthma (Astım): Solunum yollarının, aşırı derecede duyarlı olması ve bazı etkenlerle zaman zaman daralması durumu.