Antikodon

Antikodon: tRNA molekülünde yer alan ve kodon ile bağlantı kuran üç adet molekül.