Alyuvarlar

Alyuvarlar: Kana kırmızı renk veren küçük, memelilerde çekirdeksiz, kanatlılarda çekirdekli hücreler.