Akyuvarlar

Akyuvarlar: Lökosit de denilen, hemoglobin taşımadıklarından renksiz olan kan hücreleri. Nötrofil, eozinofil, bazofil, lenfosit ve monosit olmak üzere beş çeşit akyuvar bulunur.