Absorbsiyon

Absorbsiyon: Bir maddenin biyolojik membranlardan geçerek kan veya lenf dolaşımına girmesi, emilmesi.