a.aktlnin

a.aktlnin: Aktin filamanlarını bir arada tutan proteindir. Aktin filamanlarını bir arada tutan a-aktinin molekülü Z bandı olarak, koyu bir çizgi halinde görülür.