Veteriner Hekimin Görevleri

Veteriner Hekimin Görevleri

Veteriner hekimin görev ve sorumlulukları genel olarak hayvan sağlığı ve refahını iyileştirmek, hayvanlardan insanlara geçebilecek hastalıkların önüne geçmektir.

Veteriner hekimler, insanlar ve hayvanların beraber yaşadığı ve insanların hayvanlardan faydalandığı her ortamda görev alırlar. Aşağıdaki maddeler, veteriner hekimin görev ve sorumlulukları arasındadır.

  • Hayvanların beslenmesi, üremesi, ıslahı, yetiştirilmesi, iyileştirilmesi,
  • Hayvan sağlığının korunması için önlemlerin alınması,
  • Hayvan hastalıklarına teşhis konulması,
  • Hayvan hastalıklarına tıbbi ve cerrahi girişimlerde bulunarak tedavi uygulanması,
  • Hayvanlardan insanlara geçebilecek hastalıkların önlenmesi,
  • Hayvanlardan insanlara geçebilecek hastalıkların denetim altına alınması,
  • Hayvansal gıdaların üretim teknolojisi ve insan tüketimine uygunluğunun aşama aşama kontrol edilmesi…

İlgili Yazılar