Veteriner Hekim Andı

Veteriner Hekim Andı

Veteriner hekim andı veteriner hekimlerin mesleğe adım atarken mezuniyet töreninde ettikleri yemindir.

VETERİNER HEKİMLİK MESLEĞİNİN ÜYELERİ ARASINA KATILDIĞIM ŞU ANDAN BAŞLAYARAK;

  • Yaşamımı insanlık yoluna adayacağıma;
  • Meslek sahibi olmamda emeği geçenlere saygı ve minnettarlığımı koruyacağıma;
  • Sanatımı doğrulukla yapacağıma, mesleğimi onurlandıracağıma;
  • Mesleğimin dünya çapında geliştirilmesini hedefleyeceğime; bu amaçla meslektaşlarımla tam bir anlayış ve işbirliği içinde çalışacağıma;
  • Hayvan ve insan sağlığına çağdaş anlamda bir hizmet sunmayı ilke edineceğime;
  • İnsan ve hayvanların ortak malı olan çevrenin korunması ve olanaklarından tüm canlıların yararlanması için çaba harcayacağıma;
  • Hasta sahiplerinin duygu ve düşüncelerine saygı duyacağıma;
  • Sosyal, siyasal ve dinsel farklılık gözetmeksizin, mesleki bilgimin gereğini yapacağıma;
  • Sanatımı uygularken öğreneceğim sırları asla açıklamayacağıma;
  • Bilimsel yöntemlerden sapmadan; deontolojik kurallara uyarak ve etik ilkeleri gözeterek tedavi ve araştırma yapacağıma!

İNSANLIĞIN DEĞERLERİ, BİLİMİN GERÇEĞİ VE MESLEĞİMİN ONURU ÖNÜNDE ŞEREFİM ÜZERİNE AND İÇERİM.

İlgili Yazılar