Sahipli Hayvana Kötü Muamele-Şikayet Dilekçesi

Sahipli Hayvana Kötü Muamele-Şikayet Dilekçesi

Sayın

… BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ,

5199 sayılı HAYVANLARI KORUMA YASASI gereği sahipli ya da sahipsiz hayvanların korunması aynı zamanda belediyelerin, valiliklerin görevi dahilindedir.

Aşağıda adresini bildireceğim apartmanda sahipli bir köpek bir balkonda 24 saat bağlı olarak tutulmakta, tüm doğa koşullarına aç ve susuz olarak  aylardır direnmektedir.
Takdir edersiniz ki geçtiğimiz yaz ayları ve içinde

devam...

Hayvan Hakları

Hayvan Hakları

Hayvan Hakları Kabul Tarihi: 15 Ekim 1978’de İlan: UNESCO evi Paris

Hayvan Hakları Bildirgesi

  1. Bütün hayvanlar yaşam önünde eşit doğarlar ve aynı var olma hakkına sahiptirler.
  2. Bütün hayvanlar saygı görme hakkına sahiptir. Bir hayvan türü olan insan, öbür hayvanları yok edemez. Bu hakkı çiğneyerek onları sömüremez. Bilgilerini hayvanların hizmetine sunmakla görevlidir. Bütün hayvanların insanca
devam...

Hayvanları Koruma Kanunu

Hayvanları Koruma Kanunu Kabul Tarihi : 24.6.2004, Kanun No. 5199

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
(Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İlkeler)

Amaç:

MADDE 1. Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.

devam...